ForældreIntra

Her kan du læse om retningslinjerne for brugen af ForældreIntra

En af de vigtigste ting for børns skolegang er god kommunikation mellem forældre og skole.

Til underbygning af dette har vi opstartet ForældreIntra.

ForældreIntra er et redskab via internettet, skolen kan benytte i forbindelse med skole-hjem samarbejdet. Her kan forældre og lærere hente information om klassen, læse meddelelser, skrive til lærere mv. 

ForældreIntra er et beskyttet område, hvor kun personale og forældre til elever har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal man indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse forældreoplysninger får du/I adgang til de relevante områder.

For at afstemme forventningerne til brugen af ForældreIntra, har vi i samarbejde med personale og skolebestyrelse udarbejdet nedenstående retningslinjer for brugen af ForældreIntra. ForældreIntra er dog stadigvæk under udvikling og derfor må man være klar over, at der kan blive ændret på opsætning, politikker mv. Brugen af andre funktioner i ForældreIntra vil derfor løbende blive implementeret. 

Foreløbige retningslinjer for brugen af ForældreIntra

 • Alle forældre og personaler er forpligtet til at bruge ForældreIntra som en del af deres kommunikation.

Har forældre ikke mulighed for at benytte ForældreIntra kontaktes klasselæreren.

 • Bruger hjemmet ikke ForældreIntra kontakter lærerteamet ledelsen.
 • Alle menuer er foreløbig lærerstyrede

Klasseteamet bruger/opretter flg. ting på ForældreIntra.

 • Oprette klasseråd.
 • Oprette teamets medlemmer.
 • Udsende aktivitetsplan.(Datoer for arrangementer mv.)
 • Bruger ForældreIntra til indbydelser til forældremøder og lign. efter aftale i teamet.
 • Sender elevplanen og samtalearket gennem ForældreIntra.
 • Svartiden på meddelelser fra forældre er tre hverdage. Problemløsning vil finde sted hurtigst  muligt.

Klasseteamet kan bruge/oprette flg. ting på ForældreIntra.

 • Ugeplaner
 • Lægge billeder ind
 • Årsplaner

Ledelsen

Udsender efter behov nyhedsbreve vedr. skolens aktiviteter.