Kontoret

På kontoret kan du finde vores skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder for indskoling/SFO, pæd. afd.leder og skolesekretær.

Skoleleder:

Viceskoleleder:

Afdelingsleder for indskoling/SFO:

Afdelingsleder for udskolingen: 

Skolesekretærer: