Uddannelsesvejledning

Skolens uddannelses- og erhvervsvejledning

Vejledningen af skolens elever med henblik på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse udføres af uddannelsesvejleder Mona Kelder Bouidar mobil 30 10 69 74 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vestsjælland.

UU Vestsjælland forestår vejledningen i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner

Vejledningen gives efter Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse.

Nærmere om lovgrundlaget og UU Vestsjællands ydelser kan ses på UU Vestsjællands hjemmeside.

Vejledningen af skolens elever om valg af uddannelse og erhverv ligger i forlængelse af:

 • Elev-evalueringen i henhold til folkeskoleloven.
 • Klassens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i hele skoleforløbet.

Vejledningen omfatter:

 • Elevens uddannelsesplanlægning i folkeskolen.
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan fra 8. kl.
 • Tilmelding i 9. kl. til ungdomsuddannelse/10. kl.
 • Forskellige vejledningsaktiviteter.

I Slagelse Kommune gennemføres følgende vejledningsaktiviteter:

 • Individuelle og kollektive samtaler i forløbet fra 7.-10. kl. efter behov
 • Introduktionskurser på ungdomsuddannelser i 8. kl.
 • Erhvervspraktik i 9. kl. (I særlige tilfælde også i 8. kl.) 
 • Eventuel brobygning til ungdomsuddannelser i 9. kl.
 • Brobygning til ungdomsuddannelser og erhvervspraktik i 10. kl.

Parathed til ungdomsuddannelse

Alle elever, som søger ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse skal efter 9. / 10. kl. have vurderet, om han/hun er uddannelsesparat i forhold til faglige, sociale og personlige kompetencer. Vurderingen foretages af vejlederen, som samarbejder med skolen.

Pligt til uddannelse for 15-17 årige

15-17 årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.

Derfor skal unge, som ikke følger deres uddannelsesplan og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, have uddannelsesplanen ændret i samarbejde med forældrene og uddannelsesvejlederen.

Siden er sidst opdateret 23. marts 2021