Om skolen

Værdisæt for skolen:

"Et godt sted at være, et godt sted at lære!"

 

Marievangsskolen arbejder målrettet på at udvikle alle børns personlige, sociale og faglige kompetencer, så netop dit barn kan lykkes som et livsdueligt menneske i den fremtid, som venter.

Dette kan ikke gøres uden, at vi alle fra den første skoledag arbejder i meningsskabende fællesskaber med fokus på følgende 3 områder:

Faglig udvikling (progression)

  • At give eleverne mulighed for individuel faglig fordybelse gennem differentieret undervisning og hensynstagen til den enkelte elevs måde at tilegne sig faglig viden, færdigheder og kompetencer på.
  • At arbejde med og udvikle forskellige typer af evalueringsformer, som bruges i et gensidigt samarbejde mellem elev, skole og forældre.
  • At skabe et læringsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at gribe nye udfordringer som medskabere i såvel det nære som det omkringliggende miljø.

Sociale kompetencer

  • At styrke trivsel gennem meningsskabende fællesskaber, der forpligter, motiverer og giver ansvar til den enkelte.
  • At danne sociale fællesskaber i små og store grupper på tværs af alder (legeagenter, fællessamlinger, venskabsklasser m.m.).
  • At skabe et anerkendende miljø, hvor alle bliver set og hørt og hvor elevens og fællesskabets sociale ressourcer styrkes.

Livsduelighed

  • At styrke elevernes selvværd og evne til at mestre eget liv.
  • At udvikle eleverne fra barn til elev til ansvarlig ung med lyst og evne til at deltage aktivt i et uddannelses- og arbejdsliv.
  • At udvikle alles muligheder for at uddanne sig videre efter folkeskolen (uddannelsesparate børn).

Netop disse 3 fokusområder danner grunden for at Marievangsskolen forbliver en god skole, hvor alle udvikler sig. Derfor bestræber vi os på hver dag at levere god undervisning og drive en skole, som bygger på åben kommunikation og et solidt forældresamarbejde.

Dette kræver dygtige og imødekommende pædagoger og lærere, som bygger deres profession på klasseledelse/gruppeledelse, relationskompetencer og en solid didaktisk baggrund. Det kræver ligeledes engagerede forældre, som bakker op om skolen.