Udmeldelse

Ved ønske om udmeldelse af elev

  • Meddel skolens kontor ønsket om skoleskifte
  • Meddel navn på ny skole eller undervisningstilbud
  • Aftal aflevering af bøger m.m. med skolens personale