Skolens samværsregler

Alle børn skal lære mest muligt, og man skal hjælpe hinanden med det.

Alle på skolen skal bidrage til at andre føler sig godt tilpas, og dermed hjælpe med til at skabe meningsskabende fællesskaber.

Skolen og de ting, der anvendes på skolen, tilhører os alle - og skal behandles med omtanke

Ingen børn må forlade skolens område uden særlig tilladelse.

Der er rygeforbud overalt på skolen.

Vi ønsker at give eleverne mulighed for faglig fordybelse i undervisningstiden/læringsrum samt styrke de sociale fællesskaber i pauserne, derfor har vi følgende regler vedr. mobiltelefoner:

I indskolingen og på mellemtrinnet indsamles medbragte mobiltelefoner om morgenen og udleveres, når eleverne har fri. Elever, der benytter fritidsdelen får mobilen udleveret, når de går hjem. Medbragte smartwatches skal frakobles kommunikationsmuligheder i undervisnings- og fritidsdelen.

I udskolingen lægges telefonerne i elevens skab i starten af hver lektion. Telefonerne må benyttes i pauserne.

Hvis ovenstående regler ikke overholdes afleveres mobilen på kontoret, hvor den kan hentes, når eleven har fri.

Pædagoger og lærere kan vælge, at mobiltelefonerne må benyttes til faglige aktiviteter i undervisningen.

Ved sygdom skal forældrene give besked til skolen inden undervisningen starter. Dette gøres via fanen ”Fravær” på Aula. Forældrene kan anmode om fritagelse for undervisningen. Klasselæreren kan give tilladelse for 1 dag.

I forbindelse med fritagelse for undervisningen i mere end 1 dag udfyldes blanket og sendes til en repræsentant fra skolens ledelse. Blanketten kan fås på kontoret eller på skolens hjemmeside.

Siden er sidst opdateret 2. februar 2023