Valg til skolebestyrelsen

I foråret 2022 skal der være valg til Skolebestyrelsen

Kære forældre

Du har snart mulighed for at få mere indflydelse på dit barns skole, ved at deltage i det kommende skolebestyrelsesvalg.

I Slagelse Kommune er det et politisk ønske, at skolebestyrelserne afspejler befolkningens sammensætning. Derfor vil vi opfordre alle forældre til at stille op som kandidat til skolebestyrelsen og/eller at stemme ved valget.

Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for at være medlem i skolebestyrelsen. Du vil komme helt tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens principper.

Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen med henblik på skolegang pr. 1. august 2022, herunder børn til kommende børnehaveklasse.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Skolens leder og viceskoleleder varetager bestyrelsens sekretærfunktion.

Da skolebestyrelsen har besluttet at afholde forskudt valg, 2 år efter det ordinære valg, er det derfor kun ca. halvdelen af skolebestyrelsen, der skal udskiftes. Til dette valg skal der vælges 4 repræsentanter og evt. 2 stedfortrædere.

Valgperioden for forældrerepræsentanter er almindeligvis 4 år.

Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden den 25. maj 2022. Du kan enten henvende dig til skolens ledelse eller meddele det på et opstillingsmødet den 25. maj 2022 kl. 18.45.

Via Aula og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om skolebestyrelsesvalget.

Med venlig hilsen
Thomas Kaiser, skolebestyrelsesformand og Nanna Kessel, skoleleder

Tidsplanen for valget til skolebestyrelsen i PDF format findes herunder:

 

Siden er sidst opdateret 8. marts 2022