Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne.

Derudover skal skolebestyrelsen blandt andet godkende skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætte ordensregler for skolen.

Skolebestyrelsen har en gruppe på Aula. Hvis forældre ønsker at kontakte skolebestyrelsen kan der også skrives til bestyrelsen via gruppen i Aula.

Skolebestyrelsens medlemmer:

Formand: Thomas Kaiser

Næstformand: Bo Quist Lindegaard

Medlem: Cajsa Adorjan-Seger

Medlem: Karsten Moll Petersen

Medlem: Jannik Juul Nielsen

Medlem: Louise Kyo Ulrich

Medlem: Camilla Billskog Eskegaard

Siden er sidst opdateret 2. februar 2023