Fritagelse for undervisning

I forbindelse med fritagelse for undervisningen i mere end 1 dag udfyldes en fritagelses blanket som skal afleveres til en repræsentant fra skolens ledelse.

Marievangsskolen vil altid opfordre forældrene til at afholde ferie/fridage i skolernes ferier.

Tilladelse til ekstraordinær frihed sker på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og for klassen.

Marievangsskolen vil i forbindelse med anmodningen undersøge, hvilket fravær der i forvejen er registreret på eleven. Fraværsoversigten returneres til forældrene sammen med anmodningen.

Blanket om fritagelse opbevares på skolen i elevens elevmappe.

Du kan få blanketten udleveret på kontoret eller finde den her (pdf - nyt vindue).

 

Siden er sidst opdateret 2. februar 2023