Fravær

Hvis dit barn er fraværende fra skole, skal du give besked til skolen.

Hvis dit barn er sygt, skal du hver dag notere dette i Aula under widget'en ”Fravær”.

Hvis dit barn skal fritages for undervisning i 1 dag, skal der gives besked til klasselærer. Dette kan skrives som en besked på Aula.

Hvis dit barn skal fritages for undervisningen i mere end 1 dag – se under ”Fritagelse for undervisningen”.