Udskoling

Udskolingen er for elever i 7. – 9. klasse. I udskolingen arbejdes der målrettet på, at gøre alle elever parate til videre uddannelse. Det gør vi ved bl.a. gennem feedbacksamtaler, læringsstrategier og samarbejde med UU-vejleder og forældre.

Du skal lave projektopgave i både 8. og 9.klasse og fremlægge for klassen. Du får karakterer 3 gange om året.

Udskolingen tilbyder valgfag i tre lektioner om ugen. I 7. klasse kan du vælge mellem madkundskab eller håndværk/design.

I 9. klasse tilbydes forskellige valgfag. Udbuddet af valgfag ændrer sig lidt fra år til år. Vi samarbejder med de videregående uddannelser, så du vil komme på introkurser, brobygning, Skills og i praktik i løbet af 7.-9.klasse.

I udskolingen er der et godt sammenhold og alle mødes til fælles arrangementer i årets løb. Det kan være til vores årlige skolefest, foredrag og venskabsklasser på tværs af årgangene samt morgensamling en gang om måneden.

For at styrke trivslen og fællesskabet på Marievangsskolen har elever fra udskolingen mulighed for at blive trivselsagenter, som står for frikvartersaktiviteter for de mindre elever i værksteder de selv styrer. Det kan være kreaværksted, fodbold, redskabslege/boldspil, spilleværksteder mm.

Som trivselsagent kommer du på kursus i at lære at håndtere konflikter og være rollemodel, du vil deltage i møder med de andre trivselsagenter og have stor indflydelse på, hvad der skal ske på skolen. Du vil få en udtalelse lagt ved dit eksamensbevis, når du går ud af 9.klasse.